Detské burzy v Petržalke organizujeme už 15 rokov. Sme partia fandiaca recyklácii a táto aktivita je našou odpoveďou na plytvanie v dnešnej konzumnej spoločnosti. Ak máte podobný názor, radi Vás privítame ako predávajúcich či nakupujúcich na niektorej z našich búrz.

Pozývame Vás na najbližšiu

Burzu hračiek a darčekov

v sobotu 30. 11. 2019

na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa

na Haanovej ulici 28

v Bratislave-Petržalke.

Tešíme sa na Vás.

 

Priatelia burzy

 

Mobik

Predvianočná burza hračiek a darčekov

PRÍJEM TOVARU:

V sobotu 30.11.2019 od 08:30 do 09:00 hodiny na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava.

Prijímame max. 30 ks nasledovného tovaru:

- detské hračky

- potreby pre deti, napr. knižky, skladačky, odrážadlá, zvonkohry...

- športové potreby prislúchajúce tomuto ročnému obdobiu (lyže, korčule na ľad, snowboardy, bicykle, kolobežky, sánky, boby, kĺzačky, helmy, chrániče,...)

- za darčeky považujeme predmety, ktoré ste či už dostali ako „nevhodný darček“, alebo ich máte doma zabalené a nepoužívate ich. Možno práve ten darček urobí pod stromčekom radosť niekomu inému. Napr. šperky, drobné darčekové predmety, dekorácie, obrázky… 

- plyšové hračky neberieme!!! 

Tovar musí byť čistý, moderný, funkčný, nepoškodený! Usporiadatelia si vyhradzujú právo neprijať tovar z hľadiska ich posúdenia nevhodný!

 

INŠTRUKCIE K OZNAČOVANIU VECÍ:

- každá vec určená na predaj musí byť označená cenovkou

- pri označovaní hračky či knižky musíte brať ohľad na materiál. Aby sa daná vec (vo vlastnom záujme) nepoškodila. Pokiaľ to materiál dovolí, na hračku odporúčame predajný lístok prelepiť širokou priesvitnou lepiacou páskou, knižky navrhujeme označiť vo vnútri OBYČAJNOU CERUZKOU. Dievčatá pri pokladni štítok prepíšu. Nezabudnite knižky riadne označiť svojím predajným číslom, poradovým číslom a cenou. Prosíme Vás o kontrolu obsahu knižky, aby neboli listy popísané, znehodnotené.

Pozor!!! S vecami na predaj je potrebné priniesť aj vyplnený predajný list (2x) s  Vaším prideleným predajným číslom.

UPEVNENIE CENOVIEK:

Použite iba jednu z uvedených metód pripevnenia cenovky: Na hračky odporúčame ešte tieto spôsoby označenia:

-  papierovú cenovku prelepte širokou lepiacou páskou

- cenovku vytlačte priamo na samolepiacu A4, ktorá sa vloží do tlačiarne (kúpite v predajni ŠEVT) a prilepte na tovar

Žiadame Vás, aby ste si veci vo vlastnom záujme označili cenovkami poriadne, nakoľko ich strata zbytočne komplikuje hladký priebeh burzy a znižuje šancu na predaj Vášho tovaru!

CENA TOVARU:

Prosíme Vás, ceny uvádzajte zaokrúhlene, napr. 0,50€, 1€, 2€, 8,50€. Urýchľuje to predaj.

Nepredaný tovar a peniaze za predané veci si treba vyzdvihnúť v sobotu 30.11.2019 v čase od 14:00 do 14:30 hod. Oceníme, ak budete mať pri sebe drobné. Nevyzdvihnuté veci a peniaze odovzdáme v prospech Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava.

Na burze bude sprostredkovaný predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim, pričom 20% z určenej ceny (s výnimkou nutných nákladov spojených s organizáciou burzy) bude venované na charitatívne účely pre organizáciu, ktorá nám poskytuje priestor.

Napriek všetkým opatreniam proti stratám vecí ktoré robíme, sa na každej burze zopár vecí stratí. Radi by sme požiadali predávajúcich, ktorým sa prípadne takáto nepríjemnosť stane, aby počkali do 14:30 hodiny a preverili si, či ich vec nebola omylom zatriedená v inej kope, alebo či sa nenachádza medzi vecami so stratenými - odpadnutými cenovkami. Za tieto straty NERUČÍME, ale verte, že robíme všetko preto, aby sme im predchádzali. Ďakujeme za pochopenie.

Ďakujeme za dodržanie horeuvedených pokynov, uľahčíte nám tým prácu a šetríte Váš i náš čas.

Tešíme sa na Vám!